Friss hírek

Álláshirdetés

Óvodapedagógus munkakör betöltésére

Tisztelt Városlakók, kedves Szentendreiek!

Nap utcai építési kivitelezési munkák

Éles lőgyakorlat

2014. december

Tisztelt Városlakók!

Szentendre Város III. Környezetvédelmi Programja

Tájékoztató

Buszpályaudvari építési munkálatok

Tisztelt Ügyfeleink!

Földhivatali tájékoztató

További hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások

Aktív korúak ellátása

A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás

 

Lakásfenntartási támogatás

Támogatás nyújtása a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásához.

 

Átmeneti segély

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása.


A temetési költségek viseléséhez biztosított anyagi hozzájárulás. A temetési segély a temetés után a kérelmező személynek utalt pénzbeli támogatás.

A fűtési költségekhez nyújtott pénzbeli vagy (tűzifa biztosításával) természetbeni támogatás.

 

Köztemetés

Ha nincs olyan személy, aki az elhunyt temetéséről gondoskodna, akkor a haláleset helye szerinti önkormányzatnak kell a temetés iránt intézkednie.

 

Közgyógyellátás

A szociális rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult, célja annak megállapítása, hogy a gyermek jogosult a törvényben meghatározott pénzbeli támogatások és egyéb kedvezmények igénybe vételére.

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó veheti igénybe

 

Óvodáztatási támogatás

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járatását ösztönző támogatás

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került családok támogatása

 

Gyermekintézmény térítési díjának átvállalása

A gyermekek napközbeni ellátása során fizetendő térítési díjhoz nyújtott helyi támogatás

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo