Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

Állatpanzió, állatmenhely létesítésének engedélyezése

 


 

Az állatpanzió és állatmenhely (együtt állatotthon) létesítését az állatotthon tervezett helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. 

Az eljáró iroda

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2013. január 1. napjától a Szentendrei Járási Hivatal (2000 Szentendre, Dózsa Görgy út 8.) rendelkezik hatáskörrel az állatotthonok létesítésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátására.

Ügyleírás

Az állatpanzió és állatmenhely (együtt állatotthon) létesítését az állatotthon tervezett helye szerint illetékes hatóság engedélyezi.

A törvény 41. § (2) bekezdése értelmében az engedély akkor adható meg, ha:

a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak;

b) a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított;

c) az állatotthon működtetése nem sérti a köznyugalmat;

d) az állatotthon vezetője vagy a működési szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú végzettséggel rendelkezik.

Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletezes szabályairól szóló módosított 3/2001.(II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM rendelet az állatotthon engedélyezésének részletes szabályait tartalmazza.

A rendelet alapján:

Az állatmenhely olyan intézmény, amely az állatvédelem közhasznú feladatának ellátásaként a gazdátlan állat ideiglenes vagy állandó elhelyezését biztosítja és tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi, felelősséget vállalva a környezetükben levő emberek és a lakókörnyezet biztonságáért.

Az állatpanzió olyan intézmény, amely díjazás ellenében vállalja állat meghatározott időre szóló megőrzését, felelősséget vállalva annak jó gazda gondosságával történő tartásáért, egészségéért, valamint az állatok és a környezetükben levő emberek és a lakókörnyezet biztonságáért.

Az állatmenhelyet és állatpanziót természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet létesíthet, ha az Átv. 41. §-ában és a hivatkozott rendeletben előírt létesítési és működési feltételeket biztosítja.

 

Az állatotthon (állatpanzió) működése iránti kérelemhez csatolni szükséges, illetve a kérelemnek tartalmaznia kell:

- 3.000.- Ft eljárási illetéket,

- a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, tartózkodási helyét, valamint vezető nevét, címét;

- a felelős személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét, végzettségét és képesítését igazoló dokumentumok csatolásával;

- a telephely adatait,

- az állat-egészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát,

- a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő állatotthon esetén igazolást a tartós működéshez szükséges vagyoni fedezet folyamatos rendelkezésre állásáról és biztosítékáról,

- mellékelni szükséges a "Működési szabályzatot", és megszűnés esetére a "Felszámolási tervet".

 

A fentiekben hivatkozott "Működési szabályzat"-nak tartalmaznia kell:

- az elhelyezhető egyedszámot fajonkénti bontásban, az elhelyezés módját,

- az érkező állatok beléptetési rendjét,

- az állatotthonban lévő állatokról naprakész nyilvántartás vezetését,

- az állatok ellátásának, gondozásának folyamatát, állatmenhely esetében az ivartalanítás, euthanazia lehetőségét, az elhulott állatok tetemének további kezelését, az etetés, itatás módját, a mozgásigény biztosításának lehetőségét, a naponta legalább egyszeri ellenőrzést, az állatorvosi ellátás biztosítását, a tartási hely tisztításának, fertőtlenítésének módját, anyagait, eszközeit és nyilvántartását,

- az új gazda keresésének módját és az örökbeadást és ennek ellenőrzésének módját,

- veszélyes állat elhelyezése esetén az előírt és a teljesített feltételeket, a gondozás, az ellátás rendjét,

- a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját.

Az állatotthon működését a hatóság - a szakhatóságok részvételével - a folyamatos ellenőrzés mellett, 5 évenként köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálat eredményétől függően az állatotthon működését tovább engedélyezi, az állatotthont bezárathatja, illetőleg azonnali bezárást nem indokoló hiányosságok esetén határidő tűzésével a hiányosságok teljesítését rendelheti el.

 

Jogszabály

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. §

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet

- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletezes szabályairól szóló módosított 3/2001.(II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM rendelet

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo