Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

2010
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Sürgősségi indítvány  a Bercsényi utca 4. szám alatti első emeleti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának rendezési lehetőségeiről

Sürgősségi indítvány a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumának pályázati felhívásáról
1/A témakör: ?Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására?

Sürgősségi indítvány a Szentendrei Ulcisia Castra római kori lelőhely állagmegóvását célzó pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadásáról a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának részére és a pályázathoz szükséges önrész biztosításáról

Sürgősségi indítvány szentendrei 010/1 hrsz. alatti tulajdoni hányadra, valamint a 052/12 hrsz. alatti tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos rendelkezésről

Sürgősségi indítvány szentendrei 010/1 hrsz. alatti tulajdoni hányadra, valamint a 052/12 hrsz. alatti tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos rendelkezésről

Sürgősségi indítvány  Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága eszközfejlesztéséről

Előterjesztés Belváros Forgalmi Rendje tárgyú szerződés teljesítéséről

Előterjesztés Belváros Forgalmi Rendje tárgyú szerződés teljesítéséről

Előterjesztés a Szentendrei Új Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság névváltoztatásáról

Előterjesztés a VSZ Zrt. alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés az AquaPalace Kft. ügyvezetői státuszának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

Előterjesztés az AquaPalace Kft. ügyvezetői státuszának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

Előterjesztés az AquaPalace Kft. ügyvezetői státuszának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

Előterjesztés az AquaPalace Kft. ügyvezetői státuszának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyásáról

Előterjesztés KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű ?Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja? című pályázatról

Előterjesztés KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű ?Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja? című pályázatról

Előterjesztés Tourinform iroda pályázaton történő indulásáról

Előterjesztés Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló, ?/2010. (...) Önk. sz. rendelet megalkotásáról

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde férőhelyeinek bővítésével kapcsolatos döntések meghozataláról

Előterjesztés a hévízkút fúrás beruházásról

Előterjesztés az izbégi sporttelepen létesítendő műfüves pálya megvalósításáról

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló ?/2010. (?) Önk. sz. rendeletének megalkotásáról

Előterjesztés Maros Márk és társai tulajdonában lévő felépítmény önálló egységként történő ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséről

Előterjesztés ifj. Palik Béla és id. Palik Béla állattartási ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

Előterjesztés Rovács Bálint állattartási ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

Előterjesztés a Somogyi és Fiai Kft. és Laczkó Erzsébet Ibolya közterület-használati ügyeikben benyújtott fellebbezéseik elbírálásáról

Előterjesztés a Somogyi és Fiai Kft. és Laczkó Erzsébet Ibolya közterület-használati ügyeikben benyújtott fellebbezéseik elbírálásáról

Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok és munkacsoportok 2009. évben végzett munkájáról


Előterjesztés  Szentendre 1652 hrsz-ú közterület László atya térre történő elnevezéséről


Előterjesztés a?Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek támogatására? című KMOP-2008-3.1.2/C jelű pályázattal? kapcsolatban


Előterjesztés a?Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek támogatására? című KMOP-2008-3.1.2/C jelű pályázattal? kapcsolatban


Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága eszközfejlesztése tárgyában hozott 7/2010. (I. 21.) Kt. sz. határozat módosítása tárgyában


Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról


Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre - név- és címerhasználat engedélyezése tárgyában - átruházott hatáskörben tett intézkedésekről


Sürgősségi indítvány  Szentendre BARACKOS ÚT Hörcsög utca - Vörösgyűrű sétány közötti szakaszon, EGRES ÚT I-II. szakaszon útépítési pótmunkák kivitelezéséről


Sürgősségi indítvány  közalapítványok megszüntetéséről


Sürgősségi indítvány  szentendrei 1245/12/A/6 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásárólSürgősségi indítvány  a Kósz-Petőváry Póló- és Úszóiskola pályázaton való indulásának támogatásáról


Sürgősségi indítvány  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 pályázaton való indulásáról


Sürgősségi indítvány  a?Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek támogatására? című KMOP-2008-3.1.2/C jelű pályázattal? kapcsolatban


Sürgősségi indítvány  majális megrendezéséről a Postás strandon


Sürgősségi indítvány  a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpontot üzemeltető Aquapalace Kft. taggyűlésén kialakult helyzettel kapcsolatban


Sürgősségi indítvány  a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpontot üzemeltető Aquapalace Kft. taggyűlésén kialakult helyzettel kapcsolatban


Sürgősségi indítvány  a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpontot üzemeltető Aquapalace Kft. taggyűlésén kialakult helyzettel kapcsolatban


Előterjesztés a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésérőlElőterjesztés a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés módosításáról


Előterjesztés a ProSzentendre Tulajdonosi Bizottság határozatainak megerősítéséről


Előterjesztés a ProSzentendre Tulajdonosi Bizottság határozatainak megerősítéséről


Előterjesztés támogatási összeg egy részének ProSzentendre Kft részére történő átutalásáról
Előterjesztés  a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű ?Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja? pályázati támogatással készülő köztéri rehabilitációs munkákhoz kapcsolódó kortárs köztéri alkotás létesítéséről


Előterjesztés  a Budapesti Corvinus Egyetem Közgáz Campusával való szakmai együttműködés tárgyában


Előterjesztés a Bükkös-parti piac üzemeltetéséről


Előterjesztés a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz. alatti épületében működő óvodai csoportok működtetési jogának Evangélikus Egyházközség részére történő átadásáról, valamint a Baptista Gyülekezettel folytatott tárgyalásokról


Előterjesztés a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz. alatti épületében működő óvodai csoportok működtetési jogának Evangélikus Egyházközség részére történő átadásáról, valamint a Baptista Gyülekezettel folytatott tárgyalásokról


Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásáról


Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról (hrsz-ok módosításáról)Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról (hrsz-ok módosításáról)Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde férőhelyeinek bővítéséről

Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények felvételi szabályainak és körzethatárainak felülvizsgálatáról


Előterjesztés önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról


Előterjesztés önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról

Előterjesztés az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól szóló 32/2007. (VI.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról II. forduló

Előterjesztés a választások során működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról

Sürgősségi indítvány pályázat kiírása városfejlesztési hatástanulmány és környezeti vizsgálat készítésére

Sürgősségi indítvány a Szentendre, Radnóti Miklós u. 6. sz. alatti Társasházak ÖKO Programban (LFP-2008-LA-9-M) való részvétele tárgyában

Sürgősségi indítvány a Szentendre, Radnóti Miklós u. 11. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás ÁFA növekedés miatti kiegészítéséről

Sürgősségi indítvány a KEOP-7.2.1.2-2008-0019 azonosító számú támogatási szerződés módosításáról

Sürgősségi indítvány a KEOP-7.2.1.2-2008-0019 azonosító számú támogatási szerződés módosításáról

Előterjesztés a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpont működésével kapcsolatban

Előterjesztés ?Uszoda a Szentendreieké? városi program kedvezményrendszerének elfogadásáról


Előterjesztés a VSz Zrt. által lefolytatott földgáz-kereskedelmi szerződés versenyeztetési eljárásáról

Előterjesztés  a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról


Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról


Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre - népjóléti igazgatás területén - átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2009.11.07.-2010. február 07. közötti időszakban


A Képviselő-testület által a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra - a 2009. évi városi sportversenyek megrendezése, valamint a sportegyesületek, diáksport-egyesületek támogatása tárgyú önkormányzati támogatások elszámolásáról, valamint a 2010. évi a Sport Alapban elkülönített előirányzat pályázatainak kiírásáról - átruházott hatáskörben tett intézkedésekről


A Képviselő- testület által a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről


A Képviselő- testület által a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2010. 01. 01 - 2010. 03. 01. közötti időszakban


Beszámoló a Képviselő-testület által a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésről


A Képviselő-testület által a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésről


Sürgősségi indítvány a Szentendre, Radnóti Miklós u. 7. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában


Sürgősségi indítvány a Szentendre, Radnóti Miklós u. 12. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában


Sürgősségi indítvány a Szentendre, Radnóti Miklós u. 13. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában


Sürgősségi indítvány a Szentendre, Radnóti Miklós u. 5. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában


Sürgősségi indítvány 2010. február 26. - 2010. március 01. Bükkös-patak áradása miatti védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére


Sürgősségi indítvány KEOP - 2009-2.1.2 jelü, ?Szentendre árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi városrész védelmének érdekében? című pályázat tárgyát képező létesítmény működtetése fedezetének saját forrásból történő biztosításáról


Sürgősségi indítvány gát építéssel egybefüggő pályázati lehetőségek tárgyában


Sürgősségi indítvány szentendrei 073/8 és 073/40 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakításról


Sürgősségi indítvány az SCTS Kft-vel kötendő szerződés módosításáról


Sürgősségi indítvány bérleti díj hátralékok részletekben való megfizetéséről


Sürgősségi indítvány bérleti díj hátralékok megfizetéséről


Sürgősségi indítvány bérleti díj hátralékok részletekben való megfizetéséről


Sürgősségi indítvány bérleti díj hátralékok részletekben való megfizetéséről


Sürgősségi indítvány a Duna korzó 18. szám alatti irodaházban lévő, Pro Szentendre Kft. által használt helyiségek ügyéről, valamint a Duna korzó 18. szám alatti irodaházban lévő Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. bérleményeiről


Sürgősségi indítvány a Duna korzó 18. szám alatti irodaházban lévő, Pro Szentendre Kft. által használt helyiségek ügyéről, valamint a Duna korzó 18. szám alatti irodaházban lévő Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. bérleményeiről


Sürgősségi indítvány temető ütemezett kialakítása érdekében közbeszerzés indításáról


Sürgősségi indítvány UNITEF tervező Zrt megkeresése a Szentendre-Szigetmonostor Dunahíd környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentációjával kapcsolatban


Sürgősségi indítvány a szentendrei Ulcisia Castra területre tervezett ingatlanfejlesztési program megvalósítása tárgyában


Előterjesztés a Szentendrei Új Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Központ Nonprofit Közhasznú Kft 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról


Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról


Előterjesztés az izbégi sporttelepen létesítendő műfüves pálya megvalósításáról


Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2009. évi beszámolójának elfogadásáról és a VSz Zrt. Vezérigazgatójának 2009. évi prémium feladatának értékeléséről


Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól szóló 32/2007. (VI. 15.) Önk. számú rendelete (továbbiakban: Sportrendelet) módosításáról


A Szentendrei Waldorf Alapítvánnyal kötendő közoktatási megállapodásról


Előterjesztés a közoktatási feladatellátásról szóló szerződésről


Előterjesztés a Bercsényi utca 4. szám alatti első emeleti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának rendezési lehetőségeiről


Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről


Beszámoló a belsőellenőrzés 2009. évi tapasztalatairól

Előterjesztés Szentendre Város közigazgatási területén belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátásáról


Szentendrei 1512/4 hrsz. alatti ingatlan térítés nélküli visszaadásáról


Szentendrei 378/3 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról


Előterjesztés Szentendrei 0281/59 hrsz. alatti ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatos rendelkezésről


Beszámoló a 440/2009. (XII.10.) Kt. számú határozat végrehajtásáról

Jelentés kiegészítés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2009. április - december hónapban

Beszámoló-kiegészítés a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2010. január - március hónapban


Sürgősségi indítvány a ProSzentendre Városfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti jelentésének és a 2010. üzleti tervének elfogadásáról II.


Sürgősségi indítvány KMOP-2008-4.3.2. számú ?Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén?


Sürgősségi indítvány a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 kódjelű ?Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja? című pályázatról


Sürgősségi indítvány a kistérségi csatorna beruházásról a KEOP-1.2.0/B jelű egyfordulós pályázati felhívás keretében


Sürgősségi indítvány a kistérségi csatorna beruházásról a KEOP-1.2.0/B jelű egyfordulós pályázati felhívás keretében


Önálló képviselői előterjesztés a Hétszínvirág óvoda önkormányzati kezelésben tartásáról


Sürgősségi indítvány a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz. alatti épületében működő óvodai csoportok működtetési jogának Evangélikus Egyházközség részére történő átadásának elhalasztásáról


Sürgősségi indítvány a szentendrei 7100/7 hrsz-ú üdülőövezeti ingatlan értékesítéséről


Sürgősségi indítvány a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igényléséről a ükkös-patak áradása miatti védekezés, illetve károk helyreállítási kiadásainak fedezése céljából


Sürgősségi indítvány a Kulturális Alap növeléséről


Sürgősségi indítvány Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti túlépítkezésről


Sürgősségi indítvány Street Park Szentendrén


Előterjesztés 0358/6 hrsz-ú Egres úti telek részbeni eladásáról


Előterjesztés A ?Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek támogatására? című KMOP-2008-3.1.2/C jelű pályázattal? kapcsolatbanElőterjesztés Szentendrei Sportcélú Kft-ről


Előterjesztés a 2010. évi összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról


Előterjesztés az óvodai konténer beszerzéséről


Előterjesztés a szentendrei óvodák felújítására és korszerűsítésére vonatkozó projektről


Előterjesztés Szentendre, Fő tér 14. sz. alatti 2333/2/B/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről


Előterjesztés szentendrei 0186/15, 0188/81 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakításról


Nagy József állattartási ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról


Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról


Előterjesztés a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság működőképességének helyreállításáról


Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre - név- és címerhasználat engedélyezése tárgyában - átruházott hatáskörben tett intézkedésekről


Sürgősségi indítvány bérleti díj hátralékok részletekben való megfizetéséről


Sürgősségi indítvány a Szentendre, Kondor Béla út 13. sz. alatti Társasházról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában


Előterjesztés a Szentendre, Hamvas Béla utca 12-18. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában


Előterjesztés a Szentendre, Széchenyi tér 8-9-10. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában


Előterjesztés a Szentendre, Széchenyi tér 11-12. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában


Előterjesztés a Szentendre, Hamvas Béla utca 2-10. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) megvalósításához elnyert támogatás tárgyában


Előterjesztés a Szentendre, Fehérvíz u. 20-30. sz. alatti Társasház által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában


Előterjesztés a Szentendre, Kálvária út 57. sz. alatti Társasház által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában


Előterjesztés a Szentendre, Kálvária út 61. sz. alatti Társasház által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában


Előterjesztés a Szentendre, Radnóti u. 2. sz. alatti Társasház által az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában


Sürgősségi indítvány a kistérségi csatorna beruházásról a KEOP-1.2.0/B jelű egyfordulós pályázati felhívás keretében


Sürgősségi indítvány az új temető fokozatos megnyitásáról, a fásítás helyzetéről, egyéb temetői tényállásról


Sürgősségi indítvány a Szentendre, Kondor Béla út 3-5-7. sz. alatti Társasházról az ÖKO Program (LFP-2009-LA-9-M) önkormányzati társfinanszírozása tárgyában


Előterjesztés a szentendrei társasházak ÖKO Programon (LFP-2008-LA-9-M) való részvételének társfinanszírozása tárgyában


Sürgősségi indítvány a szentendrei 7100/7, 6905/4 hrsz-ú üdülőövezeti ingatlanok és a 973 hrsz-ú lakóház és udvar értékesítéséről


Sürgősségi indítvány a szentendrei 7100/7, 6905/4 hrsz-ú üdülőövezeti ingatlanok és a 973 hrsz-ú lakóház és udvar értékesítéséről


Sürgősségi indítvány megállapodás telekcseréről és út kialakításról, légkábel áthelyezéséről


Sürgősségi indítvány a trianoni békeszerződés 90. évfordulójának emlékére létesítendő emlékhelyről


Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról


Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról


Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti jelentésének, mérlegbeszámolójának, valamint a 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról III.


Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti jelentésének, mérlegbeszámolójának, valamint a 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról III.


Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében


Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében


Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében


Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2010. évi üzleti tervének és 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról


Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2010. évi üzleti tervének és 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról


Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2010. évi üzleti tervének és 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról


Előterjesztés az AquaPalace Kft. 2010. évi üzleti tervének és 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról


Előterjesztés Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról


Előterjesztés a Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról


Előterjesztés a Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról


Előterjesztés a Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról


Előterjesztés a PIRK JÁNOS MÚZEUM Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi közhasznúsági jelentésének és 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról


Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról és vezérigazgatójának 2010. évi prémium feladatinak kiírásáról


Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról és vezérigazgatójának 2010. évi prémium feladatainak kiírásáról


Előterjesztés Szentendre, 11094 hrsz-ú, Egres úti, VSZ Zrt. tulajdonában álló ingatlan megosztásáról


Előterjesztés a 2010/11. tanévben indított első osztályokról


Előterjesztés megállapodás kötés a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetéséhez való hozzájárulásról


Előterjesztés a  Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény - Vác, Tagintézménye Szentendrei székhelyen történő továbbműködtetéséhez történő anyagi hozzájárulásról


Előterjesztés a  Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény - Vác, Tagintézménye Szentendrei székhelyen történő továbbműködtetéséhez történő anyagi hozzájárulásról


Városi Pedagógiai Díj adományozásáról


Előterjesztés a Védőnői Szolgálat fennállása 95. évfordulója alkalmából védőnőnek adható szakmai elismerésre történő felterjesztés javaslatáról


Előterjesztés a Gondozási Központban 1 főállású iskolavédőnői álláshely fejlesztésére


Előterjesztés a Hétszínvirág Tagóvoda Pannónia u. 40. sz alatti épületében működő óvodai csoportok működtetési jogának Evangélikus Egyházközség részére történő átadásáénak elhalasztásáról


Előterjesztés a ProSzentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának, a Közbeszerzési Szabályzatnak, valamint a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításárólElőterjesztés a ProSzentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának, a Közbeszerzési Szabályzatnak, valamint a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításárólElőterjesztés a ProSzentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának, a Közbeszerzési Szabályzatnak, valamint a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról


Előterjesztés a ProSzentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának, a Közbeszerzési Szabályzatnak, valamint a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról


Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében megvalósuló KÉKI I-II. hulladéklerakó rekultivációjára


Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében megvalósuló KÉKI I-II. hulladéklerakó rekultivációjára


Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról


Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról


Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról


Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról


Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról


Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról


Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról


Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról


Előterjesztés a költségvetés végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról


Előterjesztés Szentendrei ingatlanok értékesítéséről


Előterjesztés Szentendre, Fő tér 14. sz. alatti 2333/2/B/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről


Előterjesztés szentendrei 0290/29 hrsz. alatti ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról


Előterjesztés szentendrei 2416/4 hrsz. alatti ingatlanon lévő felépítmény bérleti szerződéséről


Előterjesztés Herend Porcelánmanufaktúra Zrt. bérleti díj csökkentési kérelméről


Előterjesztés a Pap-szigeti strandfürdő és parkoló üzemeltetéséről


Előterjesztés az építészeti érték helyi védelmének megszüntetéséről


Előterjesztés Street Park Szentendrén


Jelentés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról


Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre - népjóléti igazgatás területén - átruházott hatáskörben tett intézkedésekről


Sürgősségi indítvány az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetének Szentendre Város Egészségügyi Intézményei ellátási területének módosításáról hozott határozatával szemben benyújtandó fellebbezésről


Sürgősségi indítvány a szentendrei 1888/1 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásához


Sürgősségi indítvány szentendrei 24/1 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról


Sürgősségi indítvány Szentendre, Barackos út, Hörcsög utca - Vörösgyűrű sétány közötti szakaszon, Egres út I-II. szakaszon útépítési pótmunkák kivitelezéséről


Sürgősségi indítvány a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.  ügyében


Sürgősségi indítvány szentendrei 25/3 hrsz-ú ingatlan területén (Postás strand) található ingatlanrészek, a megjelölt terület közvetlen környezete haszonbérletének, valamint a szentendrei 919/1 hrsz-ú ingatlan parkoló céljára történő kialakításának pályázati felhívásáról és elbírálásáról


Sürgősségi indítvány a Szentendre, Fehérvíz u. 20-30. sz. alatti Társasházról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában


Sürgősségi indítvány Szentendre Város közigazgatási határán belüli helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása elnyerés igénylésére benyújtandó pályázatról


Sürgősségi indítvány AquaPalace Kft. 2010. év második félévi működési hiányának finanszírozásáról


Sürgősségi indítvány Szendrő ?Árvízi Testvérváros? árvízkárosultjainak megsegítéséről


Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére


Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére


Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére


Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére


Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére


Előterjesztés Bácsvány Györgyné helyiségbérlő kártérítési igényéről


Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról


Előterjesztés a Pap-sziget szabályozási tervének elkészítése, a szabályozási folyamat megindítása érdekében kötendő településrendezési szerződésről


Előterjesztés-kiegészítés a ProSzentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról


ProSzentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata.


Előterjesztés a ?Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében? című projektről


Előterjesztés vagyonkezelői jog alapításáról


Előterjesztés pályázat kiírásáról városfejlesztési hatástanulmány és környezeti vizsgálat készítésére


Előterjesztés  a Kőzúzó utcai sporttelep és a mellette található, részben önkormányzati épület építési koncesszió útján történő hasznosításáról


Előterjesztés 2012-ben megrendezendő, képzőművészeti egyesület szentendrei jubileumi csoportos kiállításáról


Előterjesztés Pomáz Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítása - Alcsevica, Nemzeti Kézilabda Akadémia


Előterjesztés az izbégi focipályával szemben fekvő, Bükkös patak menti K-SP1 övezeti besorolású 0188/30 és 0188/73 hrsz-ú ingatlanok megközelítéséről


Előterjesztés Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti túlépítkezésről


Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról


Előterjesztés az Önkormányzat és a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. közötti közművelődési megállapodás megújításáról


Előterjesztés az Önkormányzat és a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. közötti közművelődési megállapodás megújításáról


Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyásáról


Előterjesztés pszichológiai megsegítésről az önkormányzati iskolákban


Előterjesztés pszichológiai megsegítésről az önkormányzati iskolákban


Előterjesztés az Európai Mobilitási Héthez - Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról


Előterjesztés az MB Travel Service kezdeményezéséről


Előterjesztés állásfoglalás kéréséről a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez való csatlakozás kérdésében


Előterjesztés Heintz Károly részletfizetés és szerződés kötése iránti kérelméről


Sürgősségi indítvány a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező Juhász Károly kérelméről


Előterjesztés állásfoglalás kéréséről az ArtStar TV koncepció EuroArt Közgyűlése elé terjesztése ügyében


Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére


Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére


Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére


Sürgősségi indítvány védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére


Sürgősségi indítvány a Szentendre, Kálvária u. 57., Kálvária u. 61. és a Radnóti Miklós u. 2. sz. alatti Társasházakról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában

Sürgősségi indítvány a Szentendre, Kálvária u. 57., Kálvária u. 61. és a Radnóti Miklós u. 2. sz. alatti Társasházakról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában


Sürgősségi indítvány a Szentendre, Kálvária u. 57., Kálvária u. 61. és a Radnóti Miklós u. 2. sz. alatti Társasházakról az ÖKO Program (LFP-2008-LA-9-M) tárgyában


Előterjesztés KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítójú, ?Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén? című pályázat, valamint az ún. ?Ovi-suli? projekthez kapcsolódó döntés meghozatala ügyében


Előterjesztés KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítójú, ?Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén? című pályázat, valamint az ún. ?Ovi-suli? projekthez kapcsolódó döntés meghozatala ügyében


Előterjesztés KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítójú, ?Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén? című pályázat, valamint az ún. ?Ovi-suli? projekthez kapcsolódó döntés meghozatala ügyében


Előterjesztés a Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpont költségcsökkentéséről, valamint finanszírozásáról


Előterjesztés szentendrei 1245/12/A/6 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati igényének fenntartásáról


Előterjesztés Budakalász településrendezési tervének véleményezéséről


Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 243/2007.. (VII.17.) Kt.sz. határozatának megváltoztatásáról


Előterjesztés a 2,5 mrd Ft óvadéki betét felhasználhatóságával kapcsolatban


Előterjesztés a ProSzentendre Kft. folyószámlahitel igénybevételére


Előterjesztés a ProSzentendre Kft. folyószámlahitel igénybevételére


Előterjesztés a ?Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetek támogatására? című KMOP-2008-3.1.2/C jelű pályázattal kapcsolatban


Előterjesztés vagyonkezelői jog alapításáról


Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról


Előterjesztés védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére


Előterjesztés védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére


Előterjesztés védekezésre, illetve károk helyreállítási kiadásaira a 2010. évre vonatkozó vis maior támogatás igénylésére


Előterjesztés a Szentendrei Gondozási Központ átépítésének kiegészítő támogatásáról


Előterjesztés Bezsoker Kft. tulajdonát képező szentendrei belterületi 8909 hrsz-ú ingatlan út használatra történő felhasználásának jogi lehetőségéről és a helyzet rendezéséről


Előterjesztés Bezsoker Kft. tulajdonát képező szentendrei belterületi 8909 hrsz-ú ingatlan út használatra történő felhasználásának jogi lehetőségéről és a helyzet rendezéséről


Előterjesztés a védőnői tanácsadó elhelyezéséről


Előterjesztés az izbégi sporttelepen létesítendő műfüves pálya finanszírozására kötendő szerződésekről


Előterjesztés szentendrei 25/3 hrsz-ú ingatlan területén (Postás strand) található teniszpálya hasznosításáról


Előterjesztés Budakalász elkerülő út engedélyezési eljárásáról, tulajdonosi hozzájárulásról


Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvoda, a Barcsay Jenő Általános Iskola és a Templomdombi általános Iskola alapító okiratának módosításáról


Előterjesztés a Barcsay Jenő Általános Iskola pedagógiai program helyi tantervének kiegészítéséről


Előterjesztés a választások során működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról


Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról


Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre - névhasználat engedélyezése tárgyában - átruházott hatáskörben tett intézkedésekről


Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre - névhasználat engedélyezése tárgyában - átruházott hatáskörben tett intézkedésekről


Sürgősségi indítvány az új műfüves pálya hasznosítása és a SZE-FI Labdarúgó SE pályahasználati díjának elengedése ügyében


Sürgősségi indítvány az új műfüves pálya hasznosítása és a SZE-FI Labdarúgó SE pályahasználati díjának elengedése ügyében


Sürgősségi indítvány az Oktán Kft. területhasznosítási szerződésének hosszabbításáról


Sürgősségi indítvány a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződés módosításáról


Előterjesztés Pro Szentendre Kft. ügyében


Előterjesztés- kiegészítés Pro Szentendre Kft. ügyében


Előterjesztés kiegészítés Pro Szentendre Kft. ügyében


Előterjesztés Pro Szentendre Kft. ügyében


Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról


Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok cseréje iránti kérelmekről


Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok cseréje iránti kérelmekről


Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok cseréje iránti kérelmekről


Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok cseréje iránti kérelmekről


Előterjesztés a lakásvásárlás közbeszerzést lezáró döntésről


Előterjesztés a Szentendrei Református Egyházközséggel kötött tulajdonátadási megállapodás módosításáról és az Egyházközség Szentendrei Református Óvodával kapcsolatos beruházásairól szóló beszámoló elfogadásáról


Előterjesztés Bordán Irénnel és Társaival kötendő telekalakítási és átruházási szerződésről


Előterjesztés szentendrei 0290/25 hrsz. alatti ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról


A ?Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság? Alapító Okirata


Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (I. 28.) Önk. sz. rendelet I. félévi végrehajtásáról


Sürgősségi indítvány szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról


Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium álláshely fejlesztési igényéről


Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézménye nevelési programjának módosításáról


Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról


Előterjesztés Szentendre 2363 hrsz-ú közterületen szobor felállításáról


Előterjesztés a közterület-, utca- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 24/2010. (VII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról


Előterjesztés szentendrei utcanévtáblákkal kapcsolatos formatervezési pályázat kiírásáról

 

316

 

Előterjesztés Tolnai Sándor Mihályné részletfizetési kérelmének tárgyában

 

317


Előterjesztés Volszki Ágnes ápolási díj ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

 

318

Melléklet

Melléklet


Sürgősségi indítvány a hévízkút fúrás beruházásról

319

 

Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról a KEOP-1.2.0/B jelű egyfordulós pályázati felhívás keretében

320

 

Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról a KEOP-1.2.0/B jelű egyfordulós pályázati felhívás keretében

321

 

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében

322

Melléklet

 

Előterjesztés vagyonkezelői pályázat eredményéről

323

Előterjesztés Szentendre, Barackos úti buszjárat útvonalának meghosszabbításáról, valamint a 293/2010.(IX.09.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről

 

324

 

Előterjesztés Szentendre, Barackos úti buszjárat útvonalának meghosszabbításáról, valamint a 293/2010.(IX.09.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről


325

 

Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról


326

Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő 1865 hrsz-ú ingatlan helyiségként történő bérbevételéről


327

Melléklet

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0138 pályázata tárgyában


328

Előterjesztés a Szentendre, Kondor Béla u. 5-7. sz. alatti Társasházak által az ÖKO Program (LFP-2009-LA-9-M) önkormányzati társfinanszírozása tárgyában


329

Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására


330

Előterjesztés az alpolgármester megválasztása, illetményének megállapítására


331

Előterjesztés az alpolgármester megválasztása, illetményének megállapítására


332

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról


333

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról


334

 

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról


335

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról


336

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról

 

337

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról


338

Melléklet

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról


339

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról


340

Melléklet

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról


341

Sürgősségi indítvány a Pirk János Múzeum Nonprofit Kft. közterület-használatának engedélyezéséről


342

Sürgősségi indítvány a ProSzentendre Kft. ügyében


343

Sürgősségi indítvány a ProSzentendre Kft. ügyében


344

Melléklet

Sürgősségi indítvány a VSz Zrt vezérigazgatói tisztségéről történő lemondás tárgyában


345

Melléklet

Sürgősségi indítvány a VSz Zrt vezérigazgatói tisztségéről történő lemondás tárgyában


346

Melléklet

Melléklet

Előterjesztés házi gyermekorvosi működtetési jog eladásáról

347

Előterjesztés a Pro Bono Dente Fogszakorvosi és Szolgáltató Kft. pályázatához


348

Előterjesztés az új temető földmunkáiról, vízelvezetéséről


349

Előterjesztés Karácsonyi-szilveszteri vásár rendezéséről – asztalok, bódék kihelyezéséről


350

Melléklet

Előterjesztés a téli útüzemeltetési feladatok ellátásáról


351

Melléklet

Előterjesztés TIGÁZ-DSO Kft-vel közérdekű használati jog alapításra vonatkozó megállapodásról


352

Melléklet

Előterjesztés Szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról


353

Melléklet

Előterjesztés Szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról


354

Előterjesztés a Pap-sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról


355

Előterjesztés szentendrei 0396/8 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő döntésről


356

Előterjesztés az építészeti érték helyi védelmének megszüntetéséről


357

Előterjesztés a képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról valamint a munkacsoport elnökök és tagok megbízási díjáról szóló 15/2010. (IV. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról – a polgármester és az alpolgármester költségtérítéséről


358

359

360

Előterjesztés az utcajegyzék „Szmolnica” utcanévvel kapcsolatos javításáról


361

Előterjesztés az iszapkatasztrófa károsultjainak megsegítéséről


362

Előterjesztés polgármester és alpolgármester jutalmazásáról


363

Előterjesztés polgármester és alpolgármester jutalmazásáról


364

Előterjesztés az önkormányzati fenntartású iskolák pedagógiai programjainak módosításáról


365

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról


366

Beszámoló a Képviselő-testület által a Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottságra – az Oktatási Alap felhasználásáról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2010. évben


367

Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra – a 2010. évi városi sportversenyek megrendezése és a Sport Alap felhasználásáról, a 2010. évi „Jó tanuló – jó sportoló” cím odaítéléséről, valamint az „Uszoda a Szentendreieké” c. program keretében kiírt pályázatról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről


368

Sürgősségi indítvány maximált létszám túllépésének fenntartói engedélyezésére az Izbégi Iskolában


369

Sürgősségi indítvány a Szentendre Bogdányi u. 1. szám alatti bérlemény pályázati elbírálásáról


370

Sürgősségi indítvány Braun Gusztáv részletfizetési kérelmének tárgyában


371

Sürgősségi indítvány a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázatra rendelkezésre álló előirányzat emeléséről


372

Sürgősségi indítvány a Kulturális Kft. folyószámla hitel kérelméről


373

Melléklet

Sürgősségi indítvány Karácsonyi-szilveszteri vásár rendezéséről és karácsonyi rendezvény szervezéséről


374

Sürgősségi indítvány az Európai Népek Fesztiválja (European People’s Festival) megrendezésének és a költségek biztosítását lehetővé tevő pályázaton való indulás ügyében


375

Sürgősségi indítvány a VSz Zrt-ben lefolytatandó vizsgálatról


376

Előterjesztés az izbégi műfüves pálya lefedéséről


377

Melléklet

Előterjesztés a Baptista Gyülekezet részére történő telek-átadásról


378

Előterjesztés  László atya tér névadásról


379

Előterjesztés intézkedési program indításáról a pismányi földcsuszamlás megállapítására, a vészhelyzet elhárítására


380

Előterjesztés az AquaPalace kft. 2010. 01-09. havi gazdálkodásának elemzéséről


381

Előterjesztés az AquaPalace kft. 2010. 01-09. havi gazdálkodásának elemzéséről


382

Melléklet

Előterjesztés Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról


383 a

383 b

Melléklet

Előterjesztés Local Agenda 21-ről

384

Előterjesztés a VSz Zrt-vel a gyepmesteri feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés meghosszabbításáról


385

Zárt

 

386

Melléklet

Melléklet

Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról

387

Melléklet

Melléklet

Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról

388

Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról


389

Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról


390

Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról


391

Előterjesztés a Szociális Alapban elkülönített tartalék felhasználásáról


392

Melléklet

Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról


393

Melléklet

Előterjesztés szentendrei ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról


394

Előterjesztés Szentendre város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére való előkészítéséről


395

Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való előkészületéről


396

Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére való előkészítéséről


397

Előterjesztés Szentendre 6898/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítást megelőző adás-vétel előkészítéséről


398

Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való kijelölésről


399

Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való kijelölésről


400

Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre való kijelölésről


401

Tájékoztató közbeszerzési eljárás indításáról városfejlesztési hatástanulmány és környezeti vizsgálat készítésére


402

Előterjesztés út és járda felújítási munkák kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról


403

Melléklet

Előterjesztés a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok együttműködési megállapodásáról


404

Előterjesztés Duna-Gast Kft. tartozásának elengedéséről


405

Előterjesztés a Szentendre, Kálvária u. 57., a Kálvária u. 61. és a Radnóti Miklós u. 2 sz. alatti Társasházakról az ÖKO program (LFP-2008-LA-9M) tárgyában


406

Előterjesztés a Szentemdre, Kálvária u. 57., a Kálvária u. 61. és a Radnóti Miklós u. 2. sz. alatti Társasházakról az ÖKO program (LFP-2008-LA-9M) tárgyában

407

Előterjesztés a Szentendre, Kálvária u. 57., Kálvária u. 61. és a Radnóti Miklós u. 2 sz. alatti Társasházakról az ÖKO program (LFP-2008-LA-9M) tárgyában


408

Melléklet

Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési tervéről


409

Előterjesztés együttműködő város kialakításáról a vállalkozókért és a munkavállalókért


410

Sürgősségi indítvány lakásvásárlásról


411

Sürgősségi indítvány a szentendrei óvodák felújítása és korszerűsítésére vonatkozó pályázatról


412

Melléklet

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról


413

Előterjesztés közbeszerzési eljárás eredményéről


414

Előterjesztés az izbégi műfüves pálya lefedéséről és a Sportcélú Kft. alapító okiratának módosításáról


415

Előterjesztés az izbégi műfüves pálya lefedéséről és a Sportcélú Kft. alapító okiratának módosításáról


416

Előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról


417

Sürgősségi indítvány a 7282 hrsz-ú szentendrei ingatlan értékesítéséről


418

Sürgősségi indítvány a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondása tárgyában


419

Előterjesztés Szentendre BARACKOS ÚT Hörcsög utca – Vörösgyűrű sétány közötti szakaszon, EGRES ÚT I-II. szakaszon útépítés tárgyában


420

Melléklet

Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról


421

Melléklet

Melléklet

Előterjesztés a téli útüzemeltetési feladatok ellátásáról, valamint a parkolóhelyek üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról


422

Előterjesztés a Rodin Galéria Kft. tartozásának rendezéséről


423

Melléklet

Előterjesztés a Rodin Galéria Kft. tartozásának rendezéséről


424

Előterjesztés a PIKK-TERC Kft. 400/4,8,9,14 hrsz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos földhasználati szerződéséről


425

Előterjesztés a PIKK-TERC Kft. 400/4, 8, 9, 14. hrsz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos földhasználati szerződéséről


426

427

Előterjesztés Budapest Bank Nyrt. Helyiségbérleti szerződésének 5 évvel történő meghosszabbításáról


428

Előterjesztés a Pannon-Pack Kft. tartozásának rendezéséről


429

Melléklet

Előterjesztés a Pannon-Pack Kft. tartozásának rendezéséről


430

Előterjesztés a Kondor Béla u. 28. szám alatti Társasház közterület használati szerződéséről

431

Előterjesztés a Kondor Béla u. 28. szám alatti Társasház közterület használati szerződéséről

432

Előterjesztés a Bercsényi utca 4. szám alatti, első emeleti önkormányzati bérlakás vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetéséről


433

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 1854 hrsz-ú, természetben Görög u. 1. szám alatt lévő ingatlanról


434

Előterjesztés a védőnői tanácsadó elhelyezéséről


435

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló …/2010. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról, és hatályba lépéséről – I. forduló


436

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról


437

Előterjesztés az Önkormányzat számlavezető pénzintézete szerződésének meghosszabbításáról


438

Előterjesztés a VSz Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére vonatkozó döntésről


439

Melléklet

Előterjesztés a Szentendrei V-8 Uszoda és Szabadidőközpont üzemeltetésére kiírandó szolgáltatási koncessziós eljárásról és az uszoda műszaki állapotfelméréséről


440

Melléklet

Előterjesztés a Szentendrei V-8 Uszoda és Szabadidőközpont üzemeltetésére kiírandó szolgáltatási koncessziós eljárásról és az uszoda műszaki állapotfelméréséről


441

Előterjesztés ProSzentendre Kft. ügyében


442

Előterjesztés ProSzentendre Kft. ügyében


443

Melléklet

Előterjesztés ProSzentendre Kft. ügyében

444

Előterjesztés ProSzentendre Kft ügyében.


445

Előterjesztés ProSzentendre Kft ügyében.


446

Melléklet

Melléklet

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2010. I-IX. havi költségvetési gazdálkodásáról


447

Előterjesztés a Pap-sziget revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságról


448

Előterjesztés a szentendrei 052/21 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről


449

450

Előterjesztés maximált létszám túllépésének fenntartói engedélyezésére Szentendre Város Óvodai Intézményében


451

Előterjesztés maximált létszám túllépésének fenntartói engedélyezésére a Barcsay Jenő Általános Iskolában


452

Előterjesztés közterület elnevezésekről


453

Előterjesztés közterület elnevezésekről


454

Előterjesztés közterület elnevezésekről


455

Előterjesztés Szentendrei utcanévtáblákkal kapcsolatos formatervezési pályázat eredményéről


456

Előterjesztés Szentendre Város Mecénása díj adományozására

 

457

Melléklet

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadásáról


Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo